Jdi na obsah Jdi na menu
 


Call of Duty United Offensive

18. 11. 2006

A. Američané :


1) Bastoge1


Chvíli počkejte, než Stg. Moody domluví. Potom následujte skupinu. Za chvíli dorazíte kdvěma hromadám klad. Skrčte se, protože po vás začnou střílet Němci. Za malou chvíli přijedou Německé tanky a vy budete ustupovat. Nastupte do džípu ke kulometu. Cesta se nedá moc popsat. Potkáte na ní pár tanků a spoustu vojáků, ale ty nejsou žádný problém. Asi po dvou minutách jízdy dojedete ke stodole. Uvnitř jsou vaši vojáci, nějaké lékárničky a náboje. Potom běžte na druhý konec stodoly kPvt. Andersnovi. Následujte ho a raději se od něj nevzdalujte, protože dělostřelecké granáty dokáží být pěkně nebezpečné. Doběhnete kzákope. Vlezte do něj a odrážejte nepřátelské vojáky. Dejde pozor na obrněné vozidlo skulometem vpravo. Za chvíli přijede tank a další obrněné vozidlo. Pvt. Anderson vás pošle sMoodym pro kulomet. Následujte Stg. Moodyho do zákopu a vezměte si kulomet. Zmáčněte pravé tlačítku myši a začněte kropit Němce. Až zabijete většinu nepřátel Stg. Moody půjde kjinému zákopu. Běžte za ním, kdybyste zůstali, zasáhl by vás granát. Až doběhnete, zjistíte, že po vás střílí dva německé kulomety. Svým kulometem je vyřiďte. Po náletu vašich letadel následujte Stg. Moodyho. Doběhnete na kopec a vyběhnou na vás dva vojáci. Až poběžíte zkopce potkáte jich víc. Pod kopcem je u zákopu Bazooka. Vemte, zalezte do zákopu a zničte tank před vámi. Potom běžte do druhého zákopu, vezměte si Bazooku a zničte další tank. Podle radaru běžte ke třetímu zákopu a udělejte to samé. Teď stačí chvíli střílet na nepřátele, dokud nepřijedou vaše Shermany.


2) Bastoge2


Chvíli počkejte, než si důstojníci ukáží plánek. Ze stanu běžte za Stg. Moodym. Poběžíte přes paseku do dalšího lesa. Vyjdete malou vyvýšeninu do lesa.  Zde je první přestřelka. Skryjte se za kameny. Musíte krýt Stg. Moodyho, když jsde pro zraněného vojáka. Největší problém je kulomet. Až se Moody vrátí, běžte pomalu dolu a zabíjejte každého schovaného nepřítele. Až budou všichni mrtví, následujte Moodyho. U velkého kamene se setkáte skulometčíkem zvašeho družstva. Ten něco řekne a Moody vykopne dvířka. Zase ho následujte. Dorazíte kNěmcům. Běžte za družstvem doprava na kraji lesa. Doběhnete ke kulometnému hnízdu. Nejdříve se zbavte kulometčíka, pak teprve ostatních. Vkulometném hnízdě jsou nějaké lékárničky. Potom běžte do malé budovy za kulometem. Vběhnou sem dva Němci. Na dvorku je pár dalších Němců. Jakmile vyjdete ztéto budovy běžte doprava knáklaďáku. Na druhé straně se vbudově nahoře rozletí dveře a za nimi je kulometčík a voják. Vojáci združstva, kde jste vy vyhodí do vzduchu všechny tři kanóny. Následujte Stg. Moodyho kbaráku. Vpravo vedle dveří je okno. Běžte kněmu a zastřelte vojáky uvnitř.


Mezitím Moody vykopne dveře a vběhne do budovy. Běžte za ním. Vyjděte schody a dojděte kzajatci. Podívejte se na výslech. Až povedou Německého důstojníka pryč, pokusí se uniknout oknem, ale Pvt. Denny mu vtom zabrání. Následujte Stg. Moodyho ven na dvorek. Zaútočí na vás pár nepřátel. Zbavte se jich. Potom běžte za Moodym do statku. Až si klekne, klekněte si kněmu. Něco vám řekne a pak otevře postranní dveře. Zase ho následujte. Kousek od statku potkáte skupinku nepřátel. Až se Moody zastaví, běžte za ostatními na kopeček.Seběhněte kopeček a zalehněte za kamenem. Naproti vám přes cestu je malý zákop a vněm pár Němců. Zabijte je a přeběhněte do toho zákopu. Budou kvám přibíhat další. Je zde trochu lékárniček. Až všichni vojáci začnou přebíhat cestu kbunkru, následujte je. Dlouho bych se zde nezdržoval, protože je zde nekonečno vojáků. Vběhněte do bunkru a zabijte nepřítele. Je zde trochu lékárniček. Vyjděte ven a následujte Stg. Moodyho. Až doběhnete přibližně na místo označené na mapě, tak se skrčte a čekejte na povel palby. Až dostanete povel, začněte střílet na Němce. Za chvíli uslyšíte tank. Začněte utíkat zpět kbunkru, pak zpět na kopeček, odkud jste předtím přišli. Běžte doprava podél značek minového pole. Až značky budou zatáčet doprava, zatočte doprava kplotu. Začněte střílet po Němcích, abyste je odlákal. Američané zatím zničí tank. Potom Běžte zpět kcestě a na křižovatku (označeno na radaru).


3) Foy


Počkejte, až Cpt. Foley domluví, potom poběžte Pvt. Petersonem. Používejte levý ALT pro rychlý běh. Až doběhnete ke dřevěné budově (poznáte ji podle toho, že jsou u ní dvě lékárničky), tak si lehněte a plazte se doprava. Až se doplazíte na konec budovy, zahněte vlevo kmrtvému vojákovi. Vezměte mu Springfield a doplazte se kplotu. Poposuňte se ještě trochu doprava, abyste viděli budovu srozbouranou střechou. Tu zaměřte a najděte snipera. Toho odstřelte a vraťte se zpět kdružstvu. Sledujte ho kbudově. Vlevo je docela dost vojáků a nad vámi je kulomet. Až se zbavíte vojáků běžte jejich směrem. Vpravo je před vámi hodně vojáků a nad vámi další kulomet. Běžte kdělu a položte na něj nálož. Vraťte se zpět kdružstvu. Sledujte své družstvo. Stg. Moody vykopne dveře. Běžte rovně koknu. Naproti vám jsou voknech nepřátelé.Vlevo je kulometčík, který střílí na jinou stranu. Vyjděte ven a běžte doprava. Rychle doběhněte ke dřevěnému plotu. Za plotem je dost nepřátel a nad nimi je kulomet. Až se jich zbavíte, běžte za družstvem do dalšího baráku a postupně ho vyčistěte. Až zněj vyjdete, otočte se doleva, pak ještě doleva a měli byste vidět voknech nahoře dva vojáky. Vejděte do další. Běžte doleva, pak doprava, znovu doprava. Potom doleva a doprava. Jděte rovně a vyjděte zbaráku, vpravo budou nějací nepřátelé. Běžte doleva. Měli byste vidět tank Tiger. Dejte na něj nálož a vraťte se dovnitř kPvp. Andersonovi. Otevře dveře. Dejte si pozor na kulomet v kostelní věži, ale o ten se postará váš tank.


Sledujte své družstvo ke kostelu. Moody vykopne dveře. Vzadu asi 5 vojáků. Běžte rovně. Nad vámi by měli být tři vojáci. Zabijte je. Vpravo ze směru odkud jste přišli je vchod ke schodům. Je tam jeden voják. Zabijte ho a vyjděte schody. Za schodama běžte doleva, dojdete kmístu, kde byli tři vojáci. Běžte zase doleva, pak zase doleva a dojděte kžebříku. Vpravo je sniperka. Vemte si ji a vylezte žebřík. Otočte se a klekněte si. Běžte doprava, a zabijte kulometčíka na střeše. Váš úkol je zabít 7 vojáků sPanzerfaustem, než přijedou vaše tanky. Budou přibíhat postupně. Až se zbavíte všech nepřátel, které uvidíte, vraťte se dolů před kostel a běžte doprava kvašemu družstvu. Dojděte kmostu, před mostem vlevo je 6 lékárniček. Po mostě běžte po pravé straně přikrčeni. Za mostem po vás bude střílet pár vojáků a dva kulomety. Za mostem běžte doleva knáklaďáku. Za náklaďákem je asi 6 vojáků. Vyřiďte je a běžte ke stodole doprava. Zezadu ze stodoly vyběhnou asi 3 vojáci. Běžte do stodoly a zabijte další dva. Před vámi šikmo vlevo je Panzerfaust. Vezměte si ho a zničte Tigra. Potom běžte za Stg. Moodym před stodolu.


4) Noville


Začínáte na Shermenu. Až slezete následujte Cpt. Foleyho. Vprvní budově už jsou nepřátelé. Až vyjdete zbudovy, schovejte se za klády a zabijte nepřátele voknech. Zbavte se nepřátel vdalší budově. Vyjděte zní a běžte do třetí budovy. Seběhněte schody a počkejte dole. Až vybuchne nálož, běžte do druhého sklepa a zabijte nepřátele na schodech. Sledujte své družstvo ven na ulici. Teď se musíte prostřílet kbudově, která je rovně. Je chráněná vojáky a kulometem v okně. Ještě než kní dojdete, tak jsou vposlední budově vlevo dvě lékárničky. Až si prostřílíte cestu kbudově, následujte své družstvo do budovy. Vbudově běžte doleva, pak rovně, doprava. Před vámi bude pár vojáků. Běžte knim a vyjděte velké schodiště. Ze schodiště jděte doprava, do místnosti skulometem. Otočte se a běžte rovně do další. Vlevo na posteli jsou dvě lékárničky. Běžte doprava kvelké díře ve zdi. Skrčte se a braňte budovu. Vpravo na bedně je kulomet. Za vámi jsou malé schody. Až uslyšíte tank, sejděte je. Ze schodů běžte doprava. Rovně ven zbudovy. Tady běžte doprava a uvidíte Bazooku. Vezměte ji a zničte tank. Vraťte se do budovy.


Teď běžte vlevo do kuchyně a braňte se před nepřáteli. Až dostanete rozkaz, běžte za Stg. Moodym, který je venku (to znamená:z kuchyňky směrem knepřátelům, sejít schůdky a pak rovně k Shermanovi). Musíte krýt Stg. Moodyho a jeho družstvo před Němci. Němci přicházejí zprava a zbudov před vámi. Dejte si pozor, mají tam i obrněnce skulometem. Až kvám jako poslední doběhne Stg. Moody, vraťte se zpět do budovy pro Panzerfaust. Vezměte si ho a vyjděte schody nahoru a zničte přijíždějící tank. Potom braňte barák před Němci. Za chvíli uslyšíte další tank. Běžte dolu pro Panzerfaust a zničte ho. Zase se braňte nepřátelům. Přijede i obrněné vozidlo. Je na vás, jestli ho zničíte raketou nebo střelíte obsluhu kulometu. Za malou chvíli přijede další tank. Vezměte si náboje do Panzerfaustu, vyběhněte nahoru a zničte ho. Za chvíli přijede další. Seběhněte dolů, vezměte si náboje a zničte ho. Vraťte se nahoru a braňte se. Přijede další tank, ale o ten se postarají P-47čky. Teď už jen střílejte do utíkajících nepřátel. Pak seběhněte dolů k Panzerfaustu ke Stg. Moodymu.B. Britové :

1) Bomber


Začínáte v B-17. Běžte do kokpitu a ujměte se otočného kulometu. Asi minutu poletíte vklidu, pak na vás zaútočí Bf-109. Snažte se je sestřelit a dávejte přitom pozor na své Spitfairy. Až dostanete rozkaz, běžte kzadnímu kulometu a ujměte se ho. Začnou na váš roj útočit další Bf-109. Teď už je to těžší, protože jich je víc. Až nebudou žádné na dohled, bude chvilku klid. Pak vás ale zasáhne flak do křídla. Poběžte koperátorovi. Trefí ho další flak, tak pozor. U druhého operátora uzavřete přívod paliva (je to u křídla, které bliká oranžově). Potom se vraťte dozadu. Za chvíli dostanete rozkaz jít dopředu do otočného kulometu. Po několika Německých náletech se vraťte dozadu a braňte se. Asi dostanete rozkaz, abyste se ujali kulometu u levého křídla. Jestli vám začne oranžově blikat levé křídlo, běžte kmrtvému operátorovi a uzavřete druhý přívod paliva. Až dostanete rozkaz, běžte ke kokpitu a otáčejte páčkou na otevírání bombové šachty. Potom dostanete rozkaz jít do zádi. Záď se utrhne a vy vyletíte ven.


2) Train bridge


Sledujte Němce, jak prohledávají cestu. Asi blbci, jestli si vás zavěšeného na stromě nevšimli. Za chvíli přiběhnou partyzáni a Němce zabijí. Vezměte si zbraně Němců a následujte partyzány. Doběhnete ke strážnici. Je tady asi 5 vojáků. Za chvíli doběhnete ke statku. Až dojdete kbaráku, nahoře se otevřou dveře a vnich je kulomet. Běžte do baráku a zbavte ho od Němců. Až se zbavíte všech Němců, začne po vás střílet voják sPanzerfaustem. Následujte partyzány. Kbaráku přijede Německý náklaďák svojáky. Běžte za partyzány. Vlese narazíte na Němce. Za lesem je naproti vám skála a na ní voják. Vpravo jsou další dva. Běžte vlevo. Schovávejte se za kameny. Narazíte na vojáky a na kulomet. U kulometu jsou dvě lékárničky. Od kulometu běžte doprava ktunelu. Se skupinou projděte tunelem knádraží. Potkáte tady asi 10 vojáků. Na věžičce jsou dva. Vpravo od mostu je bunkr a vněm asi 5 vojáků. Běžte na místo označené na mapě a počkejte na Maj. Ingrama. Vezměte si nálož,e které jsou za vámi. Potom následujte Maj. Ingrama na most kprvnímu průlezu. Slezte po žebříku a běžte doprava. Je tam schovaný voják. Slezte druhý žebřík. Na obě strany pilíře položte nálož. Vylezte nahoru na most a běžte šikmo vpravo kdalšímu průlezu. Slezte žebříky. Na obě strany pilíře dejte bombu. Teď vylezte na most a utíkejte na místo označené na mapě. Počkejte na Ingramův signál a pak odpalte nálože. Sledujte partyzány zpět na nádraží. Jsou tady další vojáci. Běžte na místo označené na radaru a skrčte se za kámen. Počkejte na vojáky a až se přiblíží, tak je zabijte. Sledujte partyzány dál. Dojdete zpět na statek, kde byl kulomet. Zabijte všechny nepřátele a nastupte do náklaďáku ve stodole. O nic si nedělejte starost, jeďte jen skrčeni. O nepřátelský náklaďák se omylem postará jejich raketometčík.


3) Sicily1


Počkejte, než dojedete k přístavu. Při cestě se podívejte, jak jeden zvašich vojáků zvrací. Až přistanete, chvíli počkejte, než vojáci potichu vyřídí stráže. Potom běžte vyčistit malou budovu od dvou nepřátel (označena na mapě). Zvýchodu běžte doleva. Dejte si pozor na kulomet a na 3 vojáky. U bunkru skulometem je náklaďák. Nastupte do něj. Při cestě do kopečka vám chcípne motor. Vystupte a běžte za komandem. Dojdete kmajáku. Zabijte nepřátele, kteří jsou před majákem. Potom ty, co jsou vokně. Až je zabijete, běžte do majáku. Dole jsou 2 vojáci. Vyjděte schody a položte první nálož. Měl by spadnout granát. Až spadne, vylezte první dva žebříky a položte druhou nálož. Vylezte další žebřík a zabijte vojáka nahoře. Vylezte do půlky žebříku a položte třetí poslední nálož. Potom se dostaňte ven za Maj. Ingramem. Sledujte jeho skupinu. Dorazíte kruinám. Schovejte se vnich, než přejedou Němci. Potom vlezte na hradbu. Běžte doleva, rovně a vmístnosti narazíte na 3 vojáky. Na konci místnosti doprava, je tam kulomet a voják. Běžte rovně na další hradby.


Dojděte do další místnosti. Narazíte tady na pár vojáků. Vlevo je schodiště, běžte doprava. Teď doleva a uvidíte 3 rádia. Zničte je a běžte doprava do další místnosti. Tady jsou 2 vojáci a dvě rádia. Vraťte se ke schodům a seběhněte je. Rozrazí se dveře a vběhnou dva Němci. Ze dveří se zbavte všech, co jsou venku. Běžte ven na označené místo. Sledujte Majora Ingrama do bunkru. Zbavte se všech vojáků co jsou dole a pak běžte rovně za Ingramem. Potom běžte zpět a sejděte plechové schody. Sledujte skupinu. Po cestě potkáte pár nepřátel. Až se zastaví blízko označeného místa, běžte doleva do dveří, doprava, pak doleva do místnosti sjedním vojákem. Zabijte ho a ze stolu vezměte papíry. Běžte za komandem do výtahu a spusťte ho. Dole běžte rovně, potkáte dva nepřátele. Potom doprava, tam jsou asi 4 vojáci a 2 kulomety. Od nich běžte doprava, uvidíte vojáka. Potom běžte šikmo vlevo. Uvidíte dělo, u něj pár vojáků a kulomet. Až je zabijete, běžte kdělu a dejte na něj nálož. Od děla běžte doprava. Zabijte další vojáky a na dělo položte nálož. Teď běžte, jako byste šli od prvního děla doleva. Udělejte to samé, jako minule. Až se budete vracet kprvnímu dělu, otevřou se dveře napravo od vás. Za nimi byli dva vojáci. Zabijte je a sejděte schody. Dole je voják. Za schody běžte doleva. Zase doleva a jste vchodbě před skladem. Běžte do skladu a zbavte ho Němců. Postupně položte všechny tři nálože. Potom následujte komando zpět kvýtahu. Vyjeďte nahoru a prostřílejte si cestu zpět kzačátku bunkru (zůstala tam část týmu). Přijede sem náklaďák Němců. Pozabíjejte  je a vyjděte ven. Nasedněte na motorku. A chvíli se vezte.


4) Sicily2


Začínáte na motorce. K cestě není co dodat. Nejnebezpečnější jsou džípy a motorka. O náklaďáky se moc starat nemusíte. Až se vybouráte, rychle utíkejte dozadu se schovat. Potom následujte Maj. Ingrama. Až dostanete úkol „Get to the Shore“, běžte nahoru, pak doprava a trochu nahoru. Major proběhne dírou vplotě. Poběžte za ním. Občas se otočte a střílejte na Němce. Za chvíli dorazíte kpřístavu. Vystřílejte všechny němce a nastupte do PT člunu. Teď stačí ničit Německé PT čluny svým dělem, ale dejte si pozor, mají je také.C. Rusové :


1) Trenches


Vystupte z vlaku a běžte rovně knáklaďáku. Až všichni nastoupí nastupte taky. Při cestě doporučuji být skrčený. Až dojedete na místo, tak vystupte a běžte podle radaru do zákopu. Dostanete náboje. Běžte na další místo určení. Vpravo jsou nějaké zbraně a lékárničky. Až na vás zaútočí Němci, doporučuji nabíjet skrčený. Až dostanete rozkaz, utíkejte za svými vojáky chránit levé křídlo. Za chvíli tam přiběhne Stg. Antonov. Následujte ho na jiné místo. Až doběhne dostanete rozkaz zničit 3 samohybná děla. Počkejte, než jeden zRusů vykopne dveře. Následujte ostatní vojáky ven ze zákopu. Doběhněte kprvnímu dělu. Popořadě všechny tři zničte. Pak běžte na označené místo za Stg. Antonovem. Postupujte sostatními vojáky kvesnici. Po cestě potkáte asi 12 Němců. Vprvním baráku počkejte, než otevřou dveře. Až vyjdete, běžte za Ruskými vojáky. Vprvní budově jsou asi 4 vojáci. Vyčistěte jí. Vlevo od východu jsou vojáci a kulomet. Běžte do další budovy a vyvražděte ji. U vchodu se otočte a skrčte se. Na dvorek totiž budou přibíhat Němci. Musíte se udržet, dokud nepřijedou posily. Až přijedou, zabijte všechny Němce a pak běžte na označené místo.


2) Ponyri


Počkejte, než Stg. Antonov domluví. Potom běžte za označenou T-34. Až se zastaví, běžte doprava a schovejte se za kameny. Postupně si probojujte cestu na levou stranu nádraží. Až dorazíte kvěžičce, zamiřte před stodolu. Jsou před ní vojáci a zevnitř další přiběhnou. Ve stodole je lékárna. Zokraje stodole máte pěkný výhled šikmo vlevo na věž, kde je sniper. Zbavte se ho a následujte Rusy do první budovy. U schodiště si dávejte velký pozor (nahoře je totiž dost Němců). Zabijte je a běžte nahoru. Vyvražděte všechny Němce v1.patře. Potom běžte dolů a zabijte ostatní. Vraťte se ke schodům a otevřenými dveřmi vyběhněte ven. Poběžte přes potůček. Vlevo vbudce je lékárna. Následujte ostatní Rusy. Za chvíli Rusové zjistí, že je zde kulomet. Jděte podle radaru do budovy. Zabijte všechny Němce a jděte ke schodům. Vyjděte schody, běžte doleva, zase doleva a doprava. Rovně do další místnosti a zabijte kulometčíka. Teď se vraťte ke svému družstvu (podle radaru). Zjistíte, že je tam někde tank. Běžte za Pvt. Semashkem. Půjdete přes dvorečky a na nich potkáte pár Němců. Obejdete tank a Semashko na něj položí bombu. Vraťte se ke svému družstvu. Setkáte se u díry ve zdi. Hned, jak vstoupíte do díry, skrčte se za náklaďákem. Běžte šikmo vlevo do ruin za dvěma Rusama. Následujte Semashkyho do poslední budovy.


Vyběhne z ní voják. Běžte do budovy. Vpravo je schodiště nahoru. Jděte na něj a zabijte vojáky nahoře. Potom běžte do druhé místnosti a zbavte se kulometčíků. Ujměte se kulometu a kryjte Semashkyho, který pokládá bombu na tank. Vraťte se dolů a nově otevřenými dveřmi dojděte za svým družstvem. Zabijte všechny Němce u zátarasů. Potom následuj Rusy do továrny. Vpravo od dveří je schodiště. Přiběhnou na něm seshora dva  vojáci. Vyjdi schody, pak doleva do pootevřených dveří. Uvnitř jsou vojáci. Vlevo je schodiště. Vyjděte schody o 1.patro víš. Teď běžte doleva, pak zase doleva, na konci chodby doprava. Doprava do místnosti, doleva do další, doleva ke schodům. Vyjděte schody, nahoře jsou 4 vojáci. Běžte doprava, pak rovně, na konci chodby doprava, doleva, doprava, přes okno zabijte Němce. Dostaňte se knim a sejděte plechové schody. Uprostřed místnosti je Panzerfaust. Rychle si pro něj poběžte. Vraťte se a střelte do tanku. Dojděte pro další. Vraťte se a střelte do tanku. Tohle udělejte ještě jednou. Pak stačí zabít všechny Němce vmístnosti. Až to uděláte, jděte na označené místo.


3) Kursk


Jeďte se svou T-34 za svou rotou. U prvního mostu zničte oba PAKy. Jeden je nalevo, druhý napravo. Vdalší vesnici si dejte pozor na Panzerfausty. Až ostatní tanky zastaví u vyvíšeniny, musíte jet první. Na vyvýšenině je dělo a tank. Jeďte první podle radaru do posledního vesnice. Po cestě potkáte samohybné dělo a nějaké tanky. Vposlední vesnici potkáte spoustu Tigrů a jiných tanků. Až se jich zbavíte, zaútočí na vás další. Zbavte se všech Němců.


4) Kharkov1


Přeskočte první zídku a doběhněte dopředu za zničený náklaďák. Dávejte přitom pozor na kulomety. Až se vaše tanky zbaví kulometů, běžte doleva. Za rohem je vdálce kulomet. Běžte za ostatními Rusy do ruin. Doběhněte do poslední místnosti nahoře. Vezměte si dalekohle, zmáčkněte pravé tlačítko myši a zaměřte první dělo. Potom zmáčkněte střelbu. Nad dělem jsou dva vojáci, tak pozor. Až bude dělo zničeno, vyjděte zmístnosti, doleva, doleva, doprava a rovně do nově otevřené místnosti. Jsou vní dva vojáci. Jeden je schovaný u dveří. Seskočte dolů a běžte šikmo vpravo. Potom doleva a do díry ve zdi. Odtud doleva, po schodech úplně nahoru. Potkáte přitom vojáka. Až vyjdete schody, otočte se a běžte koknu. Šikmo vlevo je další kanón. Až na něj pošlete letadla, seběhněte dolů za Rusy. Doběhněte kdalší ruině a vyjděte po prkně nahoru. Zaměřte třetí (samohybné) dělo. Sejděte dolů na ulici. Vprvní zatáčce přijede Tiger. Běžte šikmo vpravo a najděte Panzerfaust. Tigra zničíte na dvě rány. Potom běžte za Rusy kdalší ruině. Před vámi bude kulomet a pár vojáků. Dojděte knim a otočte se vlevo. Vpravo, vlevo je kulomet. Postupujte podle radaru. Za chvíli dostanete rozkaz "Assistent Antonov with Clearing out the Buldings". Postupujte za Rusy, když se zastaví postupujte podle radaru. Za chvíli narazíte na dvoreček, zůstaňte nahoře a vezměte si Panzerfaust. Zdolejších oken začnou vybíhat Němci. Berte si Panzerfausty a šijte to do nich. Až jich zabijete dost, přijete tank. Střelte do něj 2x Panzerfaustem a pak zabijte všechny zbívající Němce. Potom seskočte dolů. 


5) Kharkov2


Poběžte za Rusy. Za první zatáčkou jsou vojáci a kulomet. Zbavte se jich a běžte rovně. Narazíte na další kulomet. Na  konci ulice běžte rovně do ruin. Po schodech nahoru, doleva, doprava do dveří a seskočte dolů. Doběhněte k Stg. Antonovi. Řekne vám, abyste ho kryli. Poběžte za ním ke konci ruin. Kryjte ho, až bude přebíhat za první zničenou T-34. Vpravo před sochou je kulomet. Až doběhne, doběhněte za ním. Teď poběží kprávě zničené T-34. Zase ho kryjte a doběhněte kněmu. Teď ho následujte nahoru do ruin a schovejte se za stůl. Je tady pár lékárniček. Pvt. Korolov zavolá inženýry a vaším úkolem je krýt je. Poznáte je jednoduše, protože nad sebou nosí modrý obličej. Až přeběhnou, poběžte za Stg. Antonovem. Až doběhnete, něco bude říkat, ale objeví se He-111s. Ujměte se Flaku (je označen na radaru).


Vždy poletí po třech. Až se jich zabavíte, dojděte zpět za Stg. Antonovem. Vojáci budou před poničenou budovou, ve které je kulomet. Napravo i nalevo nahoře jsou vojáci. Až se jich zbavíte, běžte doleva. Seskočte dolů. Je na vás, jak se budete bránit Němcům. Němci mají kulomety a jsou dost přesní, tak se moc neukazujte. Já dojdu ke 88 kanónu. Lehnu si a počkám na první tank. Až přijede, ujmu se jí a zničím ho. Pak si zase lehnu a čekám na další (přijedou dva obrněnci, ale nepočítají se). Když někdo zařve: "Stukas ! Take Cover !", běžím se schovat za vagón nebo pod něj (Stuka na vás totiž shazuje bomby). Potom zase vylezu a ujmu se kanónu. Až zničíte všech pět tanků, musíte se dvě minuty bránit Němcům, kteří kvám přibíhají. Je na vás, jak se jim ubráníte.Blahopřeji, dohráli jste hru  Call of Duty: United Offensive, expansion pack.


KONEC.